Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Production Capacity

Verified
Jewelry 300000 Pcs / Month Confidential

Thiết bị sản xuất và Cơ Sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Laser Welding Machine No Information 1
Drilling Machine No Information 1
Hand Molding Machine No Information 4
Laser Engraving Machine No Information 2
Assembly Line No Information 2
Gửi email cho nhà cung cấp này